VISIE

Herstel

RONDOM
WERELD ECONOMIE

duidelijk onderweg, maar beheerste stemming op de beurs
divider

Economen moesten afgelopen maanden geregeld al te optimistische ramingen over de wereldeconomie bijstellen.
Lees verder
Een breed scala aan indicatoren wijst op voortgaand economisch herstel, al is van een krachtig, breed gedragen expansie van de mondiale activiteit vooralsnog geen sprake. Echter, het herstel is evenmin broos te noemen.
____

Stand van zaken

De economie in de Verenigde Staten veerde afgelopen maanden weer krachtig op na tegenvallende economische activiteit als gevolg van de zeer koude winter.  De toename in producentenvertrouwen wees op verdere expansie van industriële productie en ook de consument hield de hand niet op de knip; consumptieve bestedingen in de VS stegen met 3%. In de Eurozone werd het herstel in de reële economie eveneens meer zichtbaar. De werkloosheid in Spanje, Portugal, Ierland en Griekenland daalde vanaf nog steeds zeer hoge niveaus en de exporteurs in de periferie krijgen gaandeweg meer wind in de zeilen, ondanks de sterke euro. De sterke euro is intussen wel een toenemende zorg voor de Europese centrale bank geworden omdat deze bijdraagt aan de toch al lage mate van inflatie.

Wij verwachten echter dat de aantrekkende economie in de Eurozone een afzwakking richting deflatie voorkomt waarmee onconventionele maatregelen van de ECB, zoals initiatie van kwantitatieve verruiming, niet waarschijnlijk zijn. Niettemin is een conventionele geldpolitieke maatregel mogelijk, aangezien ECB president Draghi recentelijk heeft aangegeven zich ‘comfortabel’ te voelen bij een toekomstige actie, waarbij hij waarschijnlijk een verdere verlaging van de rente bedoelt. Het beeld in opkomende markten is verbeterd ten opzichte van de onrustige start van het jaar waar valuta’s van opkomende markten fors onderuit gingen.

“Economen moesten afgelopen maanden geregeld al te optimistische ramingen over de wereldeconomie bijstellen.”

____

De druk op deze valuta’s door kapitaalvlucht is afgelopen maanden getemperd door renteverhogingen in Turkije, Zuid-Afrika, Rusland en Brazilië en lagere volatiliteit in de mondiale kapitaalmarkt, mede door de bevestiging dat Fed president Yellen een ruimhartige geldpolitiek blijft voorstaan in de Verenigde Staten. Verkiezingen in Turkije en Zuid-Afrika hebben niet tot onrust geleid.De rust is echter ogenschijnlijk; de hoge tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans van opkomende markten en de groeivertraging betekenen dat een duurzame opleving nog op zich laat wachten. China blijft een sleutelrol spelen in het vlottrekken van de regionale groei. 

Vooruitlopende indicatoren wijzen op een gematigde daling in de economische activiteit in China en geven blijk van beteugeling van onmatige kredietverlening en milieuvervuiling door Chinese beleidsmakers. Hoewel passende maatregelen van vervuiling en overmatige sectorale investeringen vertragend op de economie zullen werken, verwachten we geen harde landing in China. De tegenzin onder Chinese beleidsmakers voor een forse groeivertraging blijft hoog vanwege het risico op sociale onrust en daarbij zijn er voldoende maatregelen beschikbaar om een groeitempo van 7% te handhaven. 

In Japan lijkt het succes van het economische hervormingsprogramma, ‘Abenomics’, geen garantie nu premier Abe weinig voortvarendheid toont in het realiseren van structurele hervormingen.  

Op de financiële markten zijn sinds de start van het jaar geen duidelijke trends te herkennen. Het is vooral nog een houding van ‘goed nieuws, is geen nieuws’ die prijsbewegingen beperkt houdt en ook, enigszins verrassend, staatsobligatiemarkten weer wat lucht heeft gegeven. De volatiliteit is laag en aandelen- en obligatiemarkten bewegen veelal zijwaarts in afwezigheid van een sterke katalysator.

De omgeving van lage rente blijft gunstig voor risicovolle beleggingen en de zoektocht naar rendement gaat onverminderd door. Ook de onrust in de Oekraïne heeft daar tot nu toe geen verandering in gebracht. In het huidige klimaat blijven hoogrentende bedrijfsobligaties dan ook onze favoriete beleggingsklasse. Aandelen genieten eveneens onze voorkeur. Na de behaalde koerswinsten van afgelopen jaren letten beleggers nu wel meer op de onderliggende winstgroei van bedrijven. De staatsobligatiemarkt is in onze ogen nog duidelijk overgewaardeerd en we blijven dan ook negatief gezien onze verwachting van een geleidelijk stijgende kapitaalmarkt rente op middellange termijn.

Spain Unemployment Rate (%)

 

Bron: Bloomberg

Deze visie is uitgegeven op 26-05-2014
____

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Video