Léon Cornelissen

Hoofdeconoom bij Robeco

ALLES
STROOMT

‘Alles stroomt’, zegt de grijze wijsheid. ‘En niets blijft’, voeg ik hier haastig op last van mijn vroegere leraar Grieks aan toe. Dit tweede deel wordt vaak vergeten.  Wanneer mijn eerste column verscheen en waar die over ging, ben ik inmiddels vergeten. 

 

Lees verder
Wel valt mij bij deze gelegenheid het zelfgekozen grafschrift van de wiskundige Jacob Bernoulli te binnen – ‘hoewel veranderd, zal ik als dezelfde herrijzen’ – naar aanleiding van de wonderlijke eigenschappen van de groeispiraal die hij had ontdekt. Dankzij internet en zoekmachines- (leve de vooruitgang!) kan ik dit citaat à la minute controleren; het komt uit Pythagoras, het wiskundetijdschrift voor jongeren,uit april 1975(!), waarop ik op last van mijn vroegere leraar wiskunde geabonneerd was, maar dat ter zijde. Maar nu ter zake.

De Oekraïne-crisis

Naar aanleiding van de Oekraïnecrisis kreeg ik onlangs de vraag voorgelegd hoe het ‘eindspel’, tegenwoordig modewoord in de financiële wereld, er uit zal gaan zien. In tegenstelling tot het schaakspel heeft de geschiedenis geen einde, was mijn eerste reactie. Wel kan ik mij een jarenlange patstelling voorstellen. Daarin wordt de soevereiniteit van rest-Oekraïne (dus Oekraïne zonder de Krim) door Rusland gerespecteerd in ruil voor onofficiële garanties dat een EU- en een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne onmogelijk is en Oekraïne een meer federale staatsvorm krijgt. Verder Russisch avonturisme beperkt zich tot Centraal-Azië. Volledige normalisatie van de betrekkingen tussen het Westen en Rusland is niet mogelijk. In tegenstelling tot de oude Russische gewoonte om juridische niemandslanden te scheppen is de Krim geannexeerd in strijd met de nodige internationale verdragen. Voor Rusland profijtelijke olie- en gasleveranties vinden gewoon doorgang, maar per saldo zijn de gevolgen voor de Russische economie negatief. 

De voor de crisis al verslechterende economie zakt verder weg door onder meer (menselijke) kapitaalvlucht en gebrek aan vertrouwen van internationale investeerders, waardoor de nieuwste technologie voor de verdere exploitatie van Russische bodemschatten onvoldoende beschikbaar komt. Het zich nu aftekenende economisch herstel in de eurozone met nog een laatste zetje van de ECB zet daarentegen door. Dit scenario houden markten op dit moment voor het meest waarschijnlijk en het verklaart de relatieve kalmte, maar er zijn natuurlijk veel donkerdere scenario’s denkbaar. Daarin wordt bijvoorbeeld Oekraïne opgesplitst of geannexeerd of wordt de NAVO-garantie voor de Baltische staten door Rusland getest. 

Het tot dusver sterk verdeelde Westen slaagt erin zich op te laden tot zware sancties van het type Iran en probeert Rusland uit het wereldwijde financiële systeem te lichten.
Lees verder

“In tegenstelling tot schaakspelen heeft de geschiedenis geen einde”

____

Rusland staakt op zijn beurt gasleveranties aan het Westen, dat hier niet direct alternatieven voorhanden heeft.De Duitse economie leunt voor zo’n vijftien procent op gas en de helft komt uit Rusland. Europa valt terug in een recessie, waarbij overigens de ECB niet meer kan ontkomen aan forse kwantitatieve verruiming (een massaal opkopen van staatsobligaties), een interessant experiment en goed nieuws voor obligatiehouders. Welbegrepen eigenbelang pleit voor de eerder besproken patstelling. Dan is de Grote Recessie dit jaar definitief voorbij. 

“Het zich nu aftekenende economisch herstel in de Eurozone met nog een laatste zetje van de ECB zet zich daarentegen door”.

____

Deze column is uitgegeven op 25-06-2014
____

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Video