VOORUITBLIK 2016
Ruud van Suijdam
Fondsmanager bij Robeco

 

LESSEN
VAN NU

De financiële markten werden in 2015 gedomineerd door het beleid van de centrale banken én de onrust op de grondstoffenmarkten. Ook in het nieuwe jaar is dit voorlopig zo. Wat is er anders dan vroeger?

Lees verder

Vroeger was het een stuk overzichtelijker. In mijn economielessen op school stond het vast: het openzetten van de geldkraan door de centrale bank leidt onherroepelijk tot een gierende inflatie. Met daaraan gekoppelde rentestanden van meer dan 10% nog vers in zijn geheugen, was de boodschap van mijn docent duidelijk: “Niet doen, komt alleen maar ellende van”

Nu, jaren later, met rentestanden die richting 0% gaan, liggen de zaken anders. Renteverlagingen, die centrale banken kunnen gebruiken om de economie te stimuleren werkten nauwelijks meer. En dus gingen, om na de financiële crisis de economie aan te jagen, de centrale banken over op ‘Quantitative Easing’: het aankopen van bijvoorbeeld staatsobligaties. Eerst in de VS en sinds vorig jaar ook in Europa. Op die manier wordt de geldhoeveelheid groter en kunnen de uitgaven van bedrijven en particulieren omhoog. Goed voor de economie. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat de inflatie omhoog gaat. Moet kunnen, als je uitgaat van de lessen van vroeger.

Inflatie blijft laag
Maar de inflatie blijft hardnekkig laag en dat heeft diverse oorzaken. Een ervan is dat de energieprijzen de afgelopen jaren fors zijn gedaald, met olie voorop. Het lijkt er op dat olieproducerende landen vooral willen verkopen, ongeacht tegen welke prijs, die daardoor in een vrije val naar beneden zit. Aangezien energieprijzen belangrijk meetellen in de inflatieberekeningen, komt de inflatie al een tijdje steevast uit rondom 0%, waar centrale banken 2% beter vinden.

Lees verder
Ruud van Suijdam

Beleid centrale banken vormt rode draad
Het beleid van centrale banken vormt tegenwoordig de rode draad op de financiële markten, met de beleidsbeslissingen in december als voorlopig hoogtepunt. Mario Draghi, de president van de ECB, stelde de markten ernstig teleur: er kwam geen uitbreiding van het lopende steunpakket met als gevolg forse koersdalingen. De langverwachte renteverhoging in de VS (van 0,25% naar 0,50%) zorgde daarna voor opluchting en voor even hogere koersen.

Afhankelijkheid blijft groot
De afhankelijkheid van de centrale banken zal in 2016 nog steeds groot zijn. Doordat de ECB de economie blijft aanjagen, denken we dat de aandelenrendementen in Europa het aantrekkelijkst zijn. Het hogere geldaanbod heeft geleid tot lage rentestanden, waardoor veel beleggers – en wij ook – vanwege het aantrekkelijke rendement hun heil vooral zoeken in aandelen.

Hoge beweeglijkheid en laag rendement
Het beleid van de centrale banken leverde in de laatste maanden van 2015 een hoge beweeglijkheid en een laag rendement op staatsobligaties op. Robeco belegt daarom liever in obligaties van bedrijven die een ander soort risico hebben (maar per saldo nauwelijks hoger dan voor staatsobligaties), maar een hogere vergoeding bieden. En de inflatie dan? Ondanks al het extra geld verwachten we dat deze wel ietsje zal oplopen, maar niet al te veel.

ONZE VERWACHTINGEN VOOR 2016, EN VERDER:
  • Aandelen favoriet: gemiddeld 5,5% per jaar de komende 5 jaar
  • De beste kansen voor aandelen in Europa en Japan
  • Stijgende inflatie en rente, daarom liever bedrijfs- dan staatsobligaties
  • Hoge beweeglijkheid op de beurzen blijft


De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Lukas Daalder,
CIO Investment Solutions

“Angst is irrationeel en heeft geleid tot een overreactie op de markten”.
____

Lees het artikel

 Lukas Daalder

Deze visie is uitgegeven op 19-01-2016

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Video