ROBECO GLOBAL
STARS EQUITIES

topselectie met ESG-focus

Robeco Global Stars Equities belegt in een geconcentreerde portefeuille van slechts 25 tot 40 bedrijven, die – zoals de naam al aangeeft – volgens de fondsmanager sterrenstatus hebben. Omdat de portefeuille geconcentreerd is en omdat er geen referentiebenchmark wordt gehanteerd, kan de fondsmanager die bedrijven kiezen waarvan hij het meeste verwacht.
____
Lees verder

De ‘Global Stars’ worden enerzijds geselecteerd omdat ze voldoende geldmiddelen hebben om – naast de noodzakelijke investeringen – schulden af te lossen, aandelen in te kopen of om hun dividend uit te keren, ook tijdens perioden van ‘zwaar weer’. Ze zijn dus recessiebestendig. Anderzijds is er bij die bedrijven een sterke focus op duurzaamheid, dat wil in dit verband zeggen de naleving van ESG- (Environmental, Social & Governance-) factoren.

Verfijnde selectie
Voor de eerste selectie van aandelen maakt hoofdbeheerder Jan Keuppens gebruik van een kwantitatief computermodel. De aandelenselectie die dan ontstaat, wordt vervolgens door analisten verfijnd door naar de belangrijkste langetermijntrends te kijken en ook ESG-factoren in ogenschouw te nemen. Waarom ESG-factoren? Willem Schramade, duurzaamheidsanalist van het fonds:

“Die focus op duurzaamheid helpt ons om neerwaarts risico te beperken en opwaarts potentieel of waarde bij een onderneming te identificeren. Zo kunnen we beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen nemen.” Hij voegt daaraan toe: “ Duurzaamheid gaat dus niet alleen over groen zijn, maar ook over blijven voortbestaan als onderneming. Het is maatschappelijke waarde en ondernemingswaarde samen.”

Recessiebestendig
Keuppens legt voor zijn fonds een sterke nadruk op een hoog rendement op geïnvesteerd vermogen. “Dit houdt in dat de door ons geselecteerde bedrijven een hoge vrije kasstroom moeten genereren, we noemen dat de smeerolie van een bedrijf”, aldus Keuppens. “Bovendien zijn zulke bedrijven ook recessiebestendig”.

Lees verder

risicometer-6

 

WILT U BELEGGEN IN EEN FONDS MET EEN GECONCENTREERDE PORTEFEUILLE BEDRIJVEN, WAAR TEVENS VEEL AANDACHT IS VOOR ESG-FACTOREN?

Beleg dan in Robeco Global Stars Equities. Het fonds had tussen 1/10/2014 en 30/9/2015 een rendement van 9,53% en tussen 1/10/2012 en 30/9/2015 15,11% gemiddeld per jaar. *

button

*De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

‘Die focus op duurzaamheid helpt ons om neerwaarts risico te beperken en opwaarts potentieel of waarde bij een onderneming te identificeren’

Geen referentiebenchmark
Robeco Global Stars Equities hanteert geen benchmark, wat een voordeel is. De fondsmanager heeft de vrijheid om die aandelen te selecteren waarvan hij het meeste verwacht. “We beleggen vooral in de sectoren technologie, gezondheidszorg en consumentengoederen die minder kapitaalintensief zijn en waar investeringen een relatief hoger rendement opleveren. En dus zitten we minder in kapitaalintensieve sectoren zoals nutsbedrijven, mijnbouw en financiële dienstverlening.”

ESG-factoren

De impact van ESG-factoren op een onderneming wordt in drie stappen bekeken. Als voorbeeld een Zwitserse farmaceut, die een grote positie heeft in de portefeuille van Robeco Global Stars Equities. Schramade: “Eerst identificeren we de materiële ESG-factoren. Voor de farmaceutische sector zijn dat de knapste koppen om medicijnen te ontwikkelen, innovatiemanagement en de productkwaliteit en –veiligheid. Dan kijken de analisten naar de score van deze materiële factoren. Ze vergelijken die met de score van concurrenten en bekijken de impact op de waarde van het bedrijf. De score van een onderneming op ESG telt mee in de uiteindelijke waardering van haar aandeel en leidt tot een koersdoel. Door het meewegen van ESG-factoren hebben we beter inzicht in risico en rendement en uiteindelijk een grotere overtuiging.”

Dit artikel is uitgegeven op 20-10-2015
____

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Video