FONDS UITGELICHT

DOELTREFFEND

VERMOGEN OPBOUWEN 

Doelbeleggen is in de Verenigde Staten al jaren erg populair. Ook in Nederland zien steeds meer beleggers de voordelen van het automatisch en goed gespreid opbouwen van vermogen Bijvoorbeeld voor het pensioen. Dat kan met een Robeco Life Cycle Fund. Portfoliomanager Ruud van Suijdam legt uit hoe het werkt.
____

 

Lees verder

Spacer-600x175Spacer-600x175Spacer-600x175

Doelbeleggen, hoe werkt dat?
‘Je bepaalt de beoogde einddatum van je doel. Bijvoorbeeld de datum waarop je met pensioen wilt. Vervolgens kies je een Life Cycle Fund met een einddatum die daarmee overeenkomt. Naar mate de einddatum dichterbij komt, vermindert het beleggingsrisico in het fonds. Bij de start bestaat de portefeuille bijna volledig uit aandelen. Dan ligt de nadruk op vermogensopbouw. Vervolgens brengen we het risico in de portefeuille geleidelijk terug tot aan de einddatum om het opgebouwde vermogen zo veel mogelijk in stand te houden.’

Automatisme is een voordeel
‘De kans dat je ook werkelijk op het beoogde kapitaal uitkomt, is groter doordat je automatisch steeds minder risicovol belegt. Door dit automatisme blijf je doelgericht. Een bekende beurswijsheid is dat het grootste gevaar voor een belegger hijzelf is. Als je zelf de verhouding in je portefeuille aanpast, word je sterker beïnvloed door sentiment. Mogelijk kom je dan in de verleiding om de overstap uit te stellen of het toch anders te gaan doen. Een Life Cycle Fund voorkomt dat.’

Doelbeleggen is een beproefde methode
‘Volgens cijfers van Morningstar was in 2013 in de Verenigde Staten al meer dan 500 miljard dollar belegd in Life Cycle Funds. Vooral voor pensioen. In Nederland wordt het steeds meer gebruikt om binnen een pensioenregeling vermogen op te bouwen, maar ook daarbuiten neemt de belangstelling toe.’

Hoe werkt het?
‘De afbouw van risico in het fonds vindt op uitgedachte wijze plaats, namelijk een stapsgewijze aanpassing van de verdeling van het vermogen richting de einddatum. We hebben daar een zogenaamd ‘glijpad’ voor berekend. Dat glijpad toont hoe je geleidelijk overstapt van risicovolle naar risicomijdende beleggingscategorieën Dit voorkomt dat er bij sterke koersdalingen op bijvoorbeeld de aandelenmarkten ineens een grote hap uit je opgebouwde kapitaal wordt genomen. Als je doel een comfortabel pensioen is, dan wil je niet het risico lopen in de laatste paar jaar een groot deel van je vermogen te verliezen.’

“Door het automatisme van een lifecyclefund blijf je doelgericht”

____

Spelen de fondsen ook in op de marktontwikkelingen? 
‘Op basis van onze visie op de marktontwikkelingen kunnen we de gewichten van de beleggingscategorieën aanpassen. Binnen vooraf vastgestelde bandbreedtes en volgens een gedisciplineerd proces.’

De opbouw van een pensioenpot kent vaak beperkingen. Hoe zit dat?
‘Anders dan vaak gedacht bieden deze fondsen maximale vrijheid. Life Cycle Funds kunnen dagelijks worden verkocht en gekocht. Als je je doel wil bijstellen, kun je aanpassingen doen. Bijvoorbeeld als je je inkomen vanaf pensioendatum wilt verhogen en je dus een groter bedrag nodig hebt. Dan kun je extra in het fonds beleggen. Veranderen je plannen, dan kun je het fonds verkopen.’

“Een geleidelijke overstap van risicovolle naar risicomijdende beleggings-categorieën”
____

Voor wie is doelbeleggen geschikt?
‘Voor beleggers die bijvoorbeeld een aanvulling willen op hun pensioen, of een ander doel hebben waarvoor binnen een vastgestelde termijn kapitaal opgebouwd moet worden. Denk aan de studie van kinderen, de aflossing van de hypotheek of een wereldreis. Doelbeleggen is ook heel geschikt voor mensen die geen toegang hebben tot een collectieve pensioenregeling, zoals veel zzp’ers.’

Rendement en risico combineren binnen Robeco Life Cycle Funds
‘Een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting van de portefeuille is het risico. Bij fondsen met een korte looptijd is het risico laag, om te zorgen dat het opgebouwde vermogen niet in gevaar komt. We hebben het glijpad van de lifecycles zo vastgesteld dat de verwachte rendementen van de lifecycles die eindigen vanaf het jaar 2040 op ongeveer 8 procent* liggen. In de loop van de tijd neemt het risico af, en daarmee ook het verwachte rendement. Voor de kortlopende fondsen ligt het verwachte rendement rond de 5 procent*.’

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Video