Léon Cornelissen

Hoofdeconoom bij Robeco

EUROPESE
‘BLUES’

OP OBLIGATIEMARKT

De economie van de Eurozone kwam in het tweede kwartaal onverwacht tot stilstand. Enigszins gênant was verder dat in tegenstelling tot wijdverbreide vooroordelen de Duitse economie kromp, terwijl de Franse economie nog een stagnatie liet zien.

 

Lees verder

Helemaal vertrouwen doe ik de cijfers niet. De Duitse zwakte in het tweede kwartaal hangt samen met de Oekraïne-crisis en is waarschijnlijk ook een correctie op het – door de zachte winter – sterke eerste kwartaal. Ook denk ik dat de groei in de Eurozone enigszins wordt onderschat doordat het effect van het lange weekend volgende op donderdag 1 mei onvoldoende is meegenomen bij de berekening van de groeicijfers.

Het derde kwartaal lijkt in de Eurozone sterk te beginnen, afgaande op de onlangs bekend geworden Duitse en Nederlandse industriële productiecijfers en de orders voor het Duitse bedrijfsleven. Een wat sterker derde kwartaal ligt daarom in de lijn der verwachtingen. Niettemin houdt het allemaal niet over wat betreft de economische ontwikkeling. Het is daarom begrijpelijk dat de president van de Europese Centrale Bank tijdens de jaarlijkse jamboree voor centrale bankiers in Jackson Hole opriep tot een Grote Overeenkomst. Zonder uiteraard namen van landen te noemen komt deze oproep neer op structurele hervormingen in Frankrijk en Italië (arbeidsmarkt), in ruil voor meer soepelheid bij het terugbrengen van begrotingstekorten. Daarnaast doelde ECB-topman op een pan-Europees investeringsprogramma, een stimulerend begrotingsbeleid in overschotlanden zoals Duitsland en Nederland en meer monetaire verruiming. 

Gelukkig wachtte de ECB met de uitvoering van zijn deel van de ‘deal’ niet op de Europese leiders. Begin september voerde de bank een bescheiden renteverlaging door en werd een aankoopprogramma van door onderpand gedekte niet-staatsobligaties (ABS) aangekondigd. De beslissing binnen de ECB was niet unaniem. Het is -gelukkig zou je bijna zeggen- de enige belangrijke Europese instelling die bij meerderheid kan beslissen. De euro zakte in waarde tegen de dollar en dat is goed nieuws voor Europese exporteurs. De renteverlaging heeft er onder meer toe geleid dat rentes voor korte obligaties ondertussen licht negatief zijn geworden. Voor het voorrecht je geld twee jaar te lenen aan de Nederlandse staat, moet je tegenwoordig een (bescheiden) premie betalen in plaats van dat je rente ontvangt. Het rendement op een tienjaars lening is een bescheiden 1,2%.

Lees verder

‘Eigenlijk vertelt de obligatiemarkt dat we met stagnatie rekening moeten houden’

____

Kommer en kwel dus en eigenlijk vertelt de obligatiemarkt dat we in Europa langdurig met stagnatie rekening moeten houden. De lage rendementen op staatsobligaties doen beleggers massaal uitwijken naar meer risicovolle obligaties. De risicopremie op die obligaties (het renteverschil met staatsobligaties) is echter sterk afgenomen, en in het licht van de grotere risico’s waarschijnlijk te sterk. 

Uiteindelijk kom je als belegger op zoek naar een beetje rendement toch uit bij aandelen. Maar niet omdat ze goedkoop zijn, want dat zijn ze niet. Solide winstontwikkeling en inkoop van eigen aandelen ondersteunen de dure Amerikaanse markt, maar het is goedkoper zaken doen in Europa (waarover de stemming naar mijn mening nu wel heel somber is) en de risicovollere opkomende markten. Ook Japan oogt aantrekkelijk. Voor Japan is het medicijn voor het wat tegenvallende ‘Abenomics’ … meer ‘Abenomics’: een zwakkere yen die de Nikkei vooruit zal helpen. Het grootste Japanse pensioenfonds maakt een draai naar aandelen.

‘Uiteindelijk kom je als belegger op zoek naar een beetje rendement toch uit bij aandelen’

____

Deze column is uitgegeven op 07-10-2014
____

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Video