Blockchain
en bitcoin:
buzz-words
of blijvers?

lees-meer-button

Blockchain: je hoort en leest er veel over, maar wie weet nu eigenlijk waar het werkelijk om gaat? En gaan we er binnenkort dagelijks mee te maken krijgen? En hoe zit het met bitcoin, de beleggingshype die gebruik maakt van blockchaintechnologie? Buzz-words of blijvers?

Blockchain is een database. Als we het papieren grootboek ‘administratie 1.0’ noemen, staat de overstap van papieren naar digitale grootboeken voor ‘administratie 2.0’ en wordt nu een volgende stap gezet naar een gedecentraliseerd grootboek. Blockchain wordt daarom wel ‘administratie 3.0’ genoemd. Het is een voor iedereen toegankelijke decentrale, openbare database waarin transacties worden bijgehouden. Het is een online register, waar gebruikers rechtstreeks terecht kunnen zonder tussenpersoon.

lees-meer

Bitcoin
Blockchain is ook de techniek achter de digitale, virtuele munt bitcoin. Een munt dus, maar niet een die wettelijk als geld gezien kan worden. Het is net als zilver en goud een ruilmiddel. Dit heeft tot gevolg dat men in geval van wanprestatie geen recht heeft op vergoeding van schade geleden door verschillen in de wisselkoers.
Bitcoin heeft vanwege de enorme waardestijging inmiddels al een spin-off gekregen (Bitcoin Cash) en is als ‘cryptomunt’ al weer overtroefd door Ethereum. Ook Dash is onlangs als serieuze concurrent opgedoken. Bij Robeco kunt u nog niet beleggen in bitcoin en zijn soortgenoten, omdat we dat nog te speculatief vinden. De waardeschommelingen zijn enorm. Uiteraard houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Andere toepassingen
Terug naar blockchain. Dat kan ook voor andere toepassingen gebruikt worden. Gegevens worden niet meer op één centrale plek opgeslagen, maar verspreid over internet. Dat heeft o.a. als voordeel dat er alleen nieuwe informatie kan worden toegevoegd en dat er niets kan worden verwijderd. Er is dus altijd een compleet historisch overzicht van alle transacties beschikbaar. De encryptie (omzetting van data naar een geheime code) en de gedecentraliseerde opslag maken blockchain minder kwetsbaar voor ‘hacking’.

gegevens worden verspreid over internet

Smart contract
Een eerste voorbeeld van het gebruik van blockchain zien we bij het verschepen van balen katoen van de Verenigde Staten naar China.  De aloude handelsbrief (ook wel ‘letter of credit’ genoemd) is vervangen door een ‘smart contract’. Dat bevat ook allerlei productinformatie. Zodra de balen in China aankomen krijgt het slimme contract automatisch een seintje om te betalen en het eigendom van de katoen te transfereren naar de klant. Alle transactiegegevens staan in een decentrale database en zijn voor alle betrokken partijen in de keten te allen tijde te raadplegen. Dat scheelt een hoop papieren documenten, tussentijds handmatig controleren van gegevens, en dus tijd.

Vlucht vertraagd: automatische uitbetaling
Een ander voorbeeld is een recente toepassing op verzekeringsgebied. Als een vlucht is vertraagd, dan betaalt een smart contract automatisch uit. Een gedupeerde reiziger hoeft zelf geen actie te ondernemen en er komen geen handmatige handelingen meer aan te pas. Dit type standaard verzekeringen waarbij geldt ‘als X gebeurt, dan wordt Y uitgekeerd’, is perfect te automatiseren met blockchain.

Blockchain is nog niet volgroeid

Klaar voor algemeen gebruik?
Deze voorbeelden lijken te suggereren dat de technologie klaar is voor algemeen gebruik. Maar het is nog lang niet zo ver, vertelt Jeroen van Oerle, trendanalist bij Robeco. “Blockchain is nog niet volgroeid en er moet nog veel worden getest.” Twee belangrijke aspecten om in de gaten te houden bij het volgen van de ontwikkeling van blockchain zijn volgens hem wet- en regelgeving en de stand van de techniek.

Even geduld nog
Er lijkt een gouden toekomst te zijn weggelegd voor toepassing van blockchain in de financiële sector. “Maar we hebben daar te maken met veel wet- en regelgeving. Het zal nog enige jaren duren voordat toezichthouders deze nieuwe technologie volledig vertrouwen,” aldus Van Oerle. “Daarnaast moeten partijen standaarden afspreken. Ik twijfel er niet aan, dat nu nog bestaande technische problemen zullen worden opgelost, dat is een kwestie van tijd. Investeren in blockchain is voor financiële instellingen een logische volgende stap.”

MEER WETEN?

In de ontwikkelingen rondom blockchain gaan de komende jaren vele miljarden om, met name in de bank- en verzekeringssector.

Lees ook onze beleggingskans over Robeco New World Financials.

rm6

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Video